• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Nacionālo Augstāko tiesu loma cilvēktiesību aizsardzībā

Konferences norises vieta un laiks

2012.gada 2.maijs, Rīgas Juridiskā augstskola

Konferences rīkotāji

Augstākā tiesa sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu

Dalībnieki

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas Augstāko tiesu tiesneši, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneši, Satversmes tiesas tiesneši, Rīgas Juridiskās augstskolas mācībspēki

Konferences programma

ATKLĀŠANAS UZRUNAS

 • Ivars BIČKOVIČS, Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs
 • Mārtiņš MITS, Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors

 

EIROPAS CILVĒKTIESĪBU ARHITEKTŪRA

Moderators Mārtiņš MITS, Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors

Von Hannover lieta un tiesu dialogs

 • Ineta ZIEMELE, Ph.D., Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese no Latvijas, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore:

Konvencijas sistēmas subsidiaritāte lietas L. v. Lithuania kontekstā, No.27527/03

 • Danute JOČIENE, Dr.iur, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese no Lietuvas:

Cilvēktiesību piemērošana Eiropas Savienības tiesā

 • Pīters GJORTLERS, Rīgas Juridiskās augstskolas asociētais profesors:

 

AUGSTĀKO TIESU UN EIROPAS CILVĒKTIESĪBU KONVENCIJAS MIJIEDARBĪBA

Moderatore Ineta ZIEMELE, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese

Izaicinājumi Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ieviešanai un tiešai piemērošanai Lietuvas Augstākās tiesas praksē

 • Gintars KRIŽEVIČIUS, Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs:

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu ietekme uz likumdošanu un Augstākās tiesas nolēmumiem civillietās

 • Tadeušs ERECINSKIS, prof. Dr.hab.iur., Polijas Augstākās tiesas prezidents, Civilpalātas priekšsēdētājs:

Vai Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir Igaunijas ceturtā tiesu instance? 

 • Ēriks KERGANDBERGS, Ph.D., Igaunijas Augstākās tiesas Kriminālpalātas tiesnesis:


LATVIJAS TIESU CILVĒKTIESĪBU DIALOGS

Moderatore Veronika KRŪMIŅA, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore

Atbildība par kaitējumu kā cilvēka tiesību aizsardzības līdzeklis Latvijas tiesu praksē

 • Kalvis TORGĀNS, prof. Dr.hab.iur., Latvijas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators:

Cilvēktiesības un kriminālprocess Latvijā

 • Pēteris DZALBE, Latvijas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs:

Aktuālie cilvēktiesību jautājumi Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā

 • Dace MITA, Latvijas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore:

Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas dialogs kā līdzeklis cilvēktiesību aizsardzībā

 • Gunārs KŪTRIS, Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs:

Konferences materiāli

Augstākās Tiesas Biļetens Nr.5, 2012.gada oktobris

Publikācijas