• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā

Konferences norises laiks un vieta

2017.gada 21.aprīlis Latvijas Universitāte

Konferences organizatori 

Latvijas Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti

Mērķis

Projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” rezultātu prezentācija un izvērtējums.

Projekts realizēts 2016.–2017.gadā. To vadīja Latvijas Augstākā tiesa, partneri – Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes. Projektu finansēja Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts.

Konferences programma

PLENĀRSĒDE

 

Atklāšanas uzrunas

 • Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs
 • Annija KĀRKLIŅA, LU Juridiskās fakultātes prodekāne

Informācija par projektu

 • Jānis SUPE, projekta vadītājs, Latvijas Augstākā tiesa (Prezentācija)

Augstāko tiesu loma – Igaunijas Augstākās tiesas piemērs

 • Priit PIKAMĀE, ES Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidents, Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Eiropas Tieslietu padomju asociācija: tiesiskuma kvalitātes meklējumi Eiropā

 • Alain LACABARATS, Eiropas Tieslietu padomju asociācijas pārstāvis, Francijas Augstākās tiesas palātas priekšsēdētājs

Tieslietu padomes kompetences pilnveidošanas iespējas Latvijā

 • Aivars ENDZIŅŠ, Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs

 

Projekta rezultātu prezentācija:

Augstāko tiesu zinātniski analītisko nodaļu darbība

 • Stefan RUTTEN, Antverpenes Universitātes profesors (Prezentācija)

Tiesu darba organizācija ar mērķi paātrināt lietu izskatīšanu

 • Lauranne CLAUS, Antverpenes Universitātes pētniece (Prezentācija)

Augstāko tiesu komunikācija

 • Bernard HUBEAU, Antverpenes Universitātes profesors (Prezentācija)

Tieslietu padomju darbība

 • Grega STRBAN, Ļubļanas Universitātes profesors (Prezentācija)

 

Pirmā sekcija. AUGSTĀKO TIESU DARBA ORGANIZĀCIJA UN ANALĪTISKO NODAĻU LOMA

Vada: Kristīne STRADA-ROZENBERGA, LU Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore

Judikatūra kā tiesību avots

 • Ginta SNIEDZĪTE, LU Juridiskās fakultātes pasniedzēja

Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu loma tiesu darbības efektivizācijā

 • Anita ZIKMANE, Latvijas Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja (Prezentācija)

Augstāko tiesu sadarbība ar augstskolām

 • Aurimas BRAZDEIKIS, Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētāja padomnieks

Augstāko tiesu zinātniski analītisko nodaļu darbība: Spānijas pieredze

 • José María Blanco SARALEGUI, Spānijas Augstākās tiesas tiesnesis, Zinātniski analītiskās nodaļas coordinators (Prezentācija)

 

Otrā sekcija. AUGSTĀKO TIESU KOMUNIKĀCIJA UN LOMA TIESLIETU PADOMJU DARBĀ

Vada: Jānis PLEPS, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs, Valsts prezidenta padomnieks

Tieslietu padomes dialogs tiesu un valsts varas sistēmā

 • Ivars BIČKOVIČS, Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Starp racionālu lēmumu pieņēmēju un Deus ex Machina: Augstāko tiesu loma 21.gs. sākumā

 • Zdeněk KŪHN, Čehijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis, tiesību zinātnieks (Prezentācija)

Svarīgākie mūsdienu izaicinājumi tiesu komunikācijā

 • Gregor STROJIN, Slovēnijas Augstākās tiesas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs (Prezentācija)

Sadarbība starp Augstāko tiesu un zemākas instances tiesām: Latvijas pieredze

 • Anita KOVAĻEVSKA, Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja, LU lektore (Prezentācija)

Konferences materiāli

Rokasgrāmatas

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.15

Konferences ieraksts:

Vairāk par konferenci: