• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Darba laiks un pieņemšanas laiks

Dokumentus Augstākajai  tiesai var iesniegt:

  • e-pastā at@at.gov.lv 
  • nosūtīt pa pastu – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511
  • iesniegt elektroniski, izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti: e-adresi
  • Iesniegumu, informācijas pieprasījumu vai pieteikumu  var arī atstāt pastkastītē tiesas vestibilā

 

Augstākās tiesas darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.15 -12.00 un 12.30 -17.00

Piektdienās 8.15 -12.00 un 12.30 -15.45

Pirmssvētku dienās darba laiks līdz 15.00

 

Apmeklētāju un dokumentu pieņemšanas laiks Kancelejā

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30–12.00 un 12.30–17.00

Piektdienās 8.30–12.00 un 12.30–15.00

Pirmssvētku dienās apmeklētāju pieņemšanas laiks līdz 15.00

 

Informācija tiesu lietu dalībniekiem: skatīt šeit