• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Disciplinārtiesas sastāvs

Ināra GARDA, Civillietu departamenta senatore, Disciplinārtiesas priekšsēdētāja

Ļubova KUŠNIRE, Civillietu departamenta senatore

Anita POĻAKOVA, Krimināllietu departamenta senatore

Inguna RADZEVIČA, Krimināllietu departamenta senatore

Andris GUĻĀNS, Administratīvo lietu departamenta senators

Vēsma KAKSTE, Administratīvo lietu departamenta senatore

 

Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu senatori – pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums.

No Disciplinārtiesas locekļu vidus Augstākās tiesas plēnums uz pieciem gadiem apstiprina Disciplinārtiesas priekšsēdētāju.

Disciplinārtiesas locekļa pilnvaras izbeidzas, ja izbeidzas viņa tiesneša amata pilnvaras departamentā vai ja viņam uzlikts disciplinārsods. Šajā gadījumā Augstākās tiesas plēnums ievēlē jaunu Disciplinārtiesas locekli.