• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Publiskie pārskati

2021.gads

Pārskats par Augstākās tiesas darbu 2021.gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.24, 4.-31.lpp.)

2020.gads

Pārskats par Augstākās tiesas darbu 2020.gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.22, 4.-27.lpp.)

2019.gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2019.gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.20, 31. - 53.lpp.) 

2018.gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2018.gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.18, 6. - 30.lpp.)

2017.gads

Pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2017.gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.16, 14. - 37.lpp.)

2016.gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2016.gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.14, 86.-112.lpp.)

2015.gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2015.gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.12, 87.-112.lpp.)

2014. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2014.gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.10, 93.-120.lpp)

2013. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2013.gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.8, 71.-92.lpp)

2012. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2012. gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.6, 91.-115.lpp)

2011. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2011. gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.4, 19.-42.lpp)

2010. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2010.gadā (Augstākās Tiesas Biļetens Nr.2, 25.-48.lpp)


2009. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2009. gadā

2008. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2008. gadā

2007. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2007. gadā

2006. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2006. gadā

2005. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2005. gadā

2004. gads

Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2004.gadā