• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 14. aprīlis, 2022.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 22.aprīlim
Krimināllietu departamentā 7. aprīlis, 2022.
Stājas spēkā spriedums krimināllietā par nacionālā naida kurināšanu
Krimināllietu departamentā 7. aprīlis, 2022.
Stājas spēkā notiesājošs spriedums krimināllietā par aicinājumu vardarbīgi gāzt Latvijas valsts varu
Administratīvo lietu departamentā 5. aprīlis, 2022.
Senāts: administratīvajā lietā par pašvaldībai piederošas kapitālsabiedrības rīkotu publisku iepirkumu atbildētāja ir konkrētā kapitālsabiedrība
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2022.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2022.
Senāts: mikrouzņēmuma darbiniekam atvieglojumi par apgādībā esošām personām nav piemērojami attiecībā uz visiem personas ienākumiem
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. aprīlis, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 31. marts, 2022.
Balstoties uz tiesu praksē nostiprinātām atziņām, Senāts groza spriedumu lietā par Varakļānu aprūpes centrā notikušo negadījumu
Administratīvo lietu departamentā 30. marts, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē tiesības saņemt izdienas pabalstu, ja persona bijusi atstādināta no amata pienākumu izpildes
Administratīvo lietu departamentā 25. marts, 2022.
Par izskatāmām lietām no 28.marta līdz 1.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 25. marts, 2022.
Stājas spēkā spriedums lietā par atteikumu piešķirt kompensācijas maksājumu Natura 2000 teritorijā