• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2003

Statistikas datus un diagrammas publicēšanai sagatavojusi Augstākās tiesas kanceleja.

2003.gada Augstākās tiesas statistika

Kopsavilkums par lietu kustību Augstākajā tiesā 2003. gadā

Saņemto, izskatīto un nenobeigto lietu skaits Augstākajā tiesā 2000. - 2003. gadā

Krimināllietu tiesu palātas izskatīto krimināllietu sastāvs pēc nozieguma veidiem 2000. - 2003. gadā

Krimināllietu tiesu palātas izskatīto krimināllietu struktūra pēc nozieguma veidiem 2003. gadā

Krimināllietu tiesu palātas krimināllietu izskatīšanas rezultāti 2003. gadā

Senāta Krimināllietu departamenta izskatīto krimināllietu sastāvs pēc noziegumu veidiem 2000. - 2003. gadā

Senāta Krimināllietu departamenta izskatīto krimināllietu struktūra pēc nozieguma veidiem 2003. gadā

Senāta Krimināllietu departamenta kasācijas sūdzību (protestu) izskatīšanas rezultāti 2003. gadā

Senāta Krimināllietu departamenta krimināllietu izskatīšanas rezultāti 2003. gadā

Civillietu tiesu palātas izskatīto civillietu sastāvs 2000. - 2003. gadā

Civillietu tiesu palātas izskatīto civillietu struktūra 2003. gadā

Civillietu tiesu palātas civillietu izskatīšanas rezultāti 2003. gadā (spriedumi)

Civillietu tiesu palātas civillietu izskatīšanas rezultāti 2003. gadā (lēmumi)

Senāta Civillietu departamenta izskatīto civillietu sastāvs 2000. - 2003. gadā

Senāta Civillietu departamenta izskatīto civillietu struktūra 2003. gadā

Senāta Civillietu departamenta civillietu izskatīšanas rezultāti 2003. gadā (spriedumi)

Senāta Civillietu departamenta civillietu izskatīšanas rezultāti 2003. gadā (lēmumi)

Senāta Civillietu departamenta CPL 483. – 485. p. kārtībā izskatīto civillietu sastāvs 2000. - 2003. gadā

Senāta Civillietu departamenta CPL 483. – 485. p. kārtībā izskatīto civillietu struktūra 2003. gadā

2003.gada statistika par notiesātajām personām

Notiesāto personu sastāvs 2000. – 2003. gadā

Notiesāto personu sastāvs pēc vecuma 2000. – 2003. gadā

Notiesāto personu vecuma struktūra 2003. gadā

Notiesāto personu skaits un tām noteiktie sodu veidi 2000. – 2003. gadā

Notiesātām personām noteikto sodu veidu struktūra 2003. gadā

Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu sadalījums pēc brīvības atņemšanas ilguma 2000. – 2003. gadā

Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu struktūra pēc brīvības atņemšanas ilguma 2003. gadā

Notiesāto nepilngadīgo personu sastāvs 2000. – 2003. gadā

Notiesāto nepilngadīgo personu skaits un tām noteiktie sodu veidi 2000. – 2003. gadā

Notiesāto nepilngadīgo personu struktūra pēc tām noteikto sodu veidiem 2003. gadā