• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Latvijas Valsts Vēstures arhīva materiāli

Digitalizēto arhīva dokumentu kopā Ieskats Latvijas Senāta dokumentos. 1919 – 1940 pieejami materiāli no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva 1535. fonda „Latvijas Senāts”.

Tā ir neliela daļa no šī fonda materiāliem, kas atspoguļo Latvijas Senāta darbu 1918.–1940.gadā.

Pēc Augstākās tiesas ierosinājuma 2016.gadā digitalizēta daļa no Senāta Spriedumu biroja dokumentiem – 3500 arhīva dokumentu lapas, bet 2018.gadā – Latvijas Senāta Apvienotās sapulces tiesas un rīcības sēžu žurnāli.

Digitalizēto materiālu vietnē pieejami:

  • Senāta Apvienotās sapulces tiesas un rīcības sēžu žurnāli, sākot no 1919.gada līdz 1940.gadam (izņemot 1936., 1937. un 1938.gadu, ko nav izdevies arhīvā atrast)

  • Senāta Spriedumu biroja materiāli no 1939.gada vidus līdz 1940.gada nogalei

Paskaidrojumi par Senāta Spriedumu biroja materiāliem:

  • LVVA digitālās kopas saturs izveidots, lai dotu pārskatāmu ieskatu publicētajos materiālos.
  • Atziņas Senāta spriedumiem izkārtotas dažādu normatīvo aktu secībā.
  • Augšā labajā pusē doti zīmvārdi (atslēgvārdi), kuri izriet no atziņas; kreisajā pusē ar sarkanu zīmuli ir divu veidu norādes – C. – konkrētā atziņā ir citāts no attiecīgā sprieduma, p. – vārdu secība sprieduma atziņā ir pārkārtota, nemainot teikuma būtību. Šo atzīmju mērķis ir dot tēzes meklētājam iespēju konstatēt, vai tās teksts pilnīgi vai gandrīz sakrīt ar sprieduma tekstu, vai arī tēze satur spriedumā izteiktas domas brīvu atstāstījumu, tādēļ, lai izceltos, trešais apzīmējums „a” (atstāstījumiem) ir zilā krāsā.
  • Atsauces uz arhīva materiāliem veidojamas pēc principa: LVVA 1535. f. 8. apr. 75. lieta, 6. lp. un 6. op.
  • Kopa sniedz ieskatu 1937. gada Civillikuma piemērošanas prakses aizsākumos, kā arī 1864. g. Civillikumu normu pārmantojamībā, kuru salīdzinošais rādītājs ir šeit.

Informācija par digitalizēto arhīva materiālu kopas veidošanu