• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesu prakses apkopojumi

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sadarbībā ar Senāta departamentu senatoriem un pieaicinātiem speciālistiem apkopo tiesu praksi par aktuāliem tiesību jautājumiem.

Tiesu prakses apkopojumi tiek apspriesti Senāta departamentos, un senatori var kopīgi ar pētījuma autoriem izstrādāt secinājumus un rekomendācijas attiecīgā tiesību jautājuma risināšanai.