• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Senāta nolēmumu gadagrāmatas

Par Senāta nolēmumu gadagrāmatu pieejamību

Šajā sadaļā pievienoti:

  • Senāta nolēmumu krājumi 2019. un 2020.gadam, kurus izdeva Augstākā tiesa un kuri drukātā veidā pārdošanā nav bijuši
  • Daļa no Senāta nolēmumu krājumiem 2004. – 2017.gadam, kuru ievietošanai atļauju deva šo grāmatu izdevēji – Tiesu namu aģentūra un Latvijas Vēstnesis. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka savā Digitālajā bibliotēkā ir iekļāvusi Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumus, sākot no 1997.gada līdz 2005.gadam:

Citas nolēmumu gadagrāmatas meklējamas bibliotēkās.