• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīspadsmitā nodaļa. Apsūdzētā saukšana pie kriminālatbildības un nopratināšana

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/1996 Par apsūdzības raksta aprakstošās daļas tiešu atbilstību un saskaņu ar apsūdzētajam uzrādīto apsūdzību

Lejupielādēt