• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit sestā nodaļa. Sprieduma izskatīšana apelācijas kārtībā

25.01.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2005 Soda izciešanas režīmu drīkst pastiprināt bez prokurora protesta, jo to nereglamentē Krimināllikums

Lejupielādēt