• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit septītā nodaļa. Spriedumu izskatīšana kasācijas kārtībā

19.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-308/2005

Kasācijas instances tiesa, izskatot lietu, ir tiesīga atcelt vai grozīt zemākstāvošo tiesu instanču nolēmumus arī tajos gadījumos, kad uz konkrētiem krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma pārkāpumiem nav norādījumu kasācijas sūdzībā vai protestā, bet no lietas materiāliem ir redzams, ka tiesa, taisot spriedumu vai pieņemot lēmumu, ir pārkāpusi likumu.

Lejupielādēt

08.12.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-367/2000

Lejupielādēt

07.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-310/2000

Lejupielādēt

20.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-282/2017

Atbalstītājs ir persona, kas zina par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja nodomu izdarīt konkrēto noziedzīgo nodarījumu un vēlas, lai noziedzīgais nodarījums tiktu izdarīts, tādēļ ar saviem padomiem un norādījumiem, kā arī, dodot līdzekļus un novēršot šķēršļus noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, atvieglo viņa darbību veikšanu. Lai personas darbībās konstatētu noziedzīgā nodarījuma atbalstīšanas objektīvo pusi, nav pietiekami konstatēt, ka tā bijusi klāt slepkavības izdarīšanas vietā un nav pret to iebildusi.

Lejupielādēt

15.08.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-238/2000

Lejupielādēt

12.09.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-225/2000

Lejupielādēt

12.09.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-198/2000

Lejupielādēt

30.06.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-196/2000

Lejupielādēt

04.07.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-191/2000

Lejupielādēt

26.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-117/2000

Lejupielādēt

16.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-103/2000

Lejupielādēt

11.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-71/2000

Lejupielādēt

01.03.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-34/2000

Lejupielādēt

11.01.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2000

Lejupielādēt

20.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-367/1999

Lejupielādēt

22.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-353/1999

Lejupielādēt

09.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-314/1999

Lejupielādēt

04.10.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-304/1999

Lejupielādēt

31.08.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-287/1999

Lejupielādēt

13.09.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-280/1999

Lejupielādēt

26.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-259/1999

Lejupielādēt

24.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-223/1999

Lejupielādēt

10.06.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-209/1999

Lejupielādēt

08.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-161/1999

Lejupielādēt

06.05.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-146/1999

Lejupielādēt

25.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-128/1999

Lejupielādēt

18.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-105/1999

Lejupielādēt

23.03.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-60/1999

Lejupielādēt

09.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/1999

Lejupielādēt

29.01.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-30/1999

Lejupielādēt

19.11.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-373/1998

Lejupielādēt

08.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-372/1998

Lejupielādēt

08.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/1998

Lejupielādēt

10.11.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-343/1998

Lejupielādēt

13.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-321/1998

Lejupielādēt

19.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-289/1998

Lejupielādēt

08.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-260/1998

Lejupielādēt

11.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-255/1998

Lejupielādēt

05.06.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-200/1998

Lejupielādēt

12.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-148/1998

Lejupielādēt

21.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/1998

Lejupielādēt

08.04.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-137/1998

Lejupielādēt

04.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-95/1998

Lejupielādēt

16.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-94/1998

Lejupielādēt

24.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/1998

Lejupielādēt

31.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-85/1998

Lejupielādēt

03.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/1998

Lejupielādēt

31.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/1998

Lejupielādēt

31.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/1998

Lejupielādēt

27.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-42/1998

Lejupielādēt

22.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-41/1998

Lejupielādēt

17.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/1998

Lejupielādēt

17.02.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-21/1998

Lejupielādēt

24.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-379/1997

Lejupielādēt

19.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-372/1997

Lejupielādēt

05.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-360/1997

Lejupielādēt

03.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-359/1997

Lejupielādēt

04.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-347/1997

Lejupielādēt

20.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-342/1997

Lejupielādēt

11.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-332/1997

Lejupielādēt

07.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-324/1997

Lejupielādēt

10.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-316/1997

Lejupielādēt

29.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-311/1997

Lejupielādēt

27.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-310/1997

Lejupielādēt

10.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-302/1997

Lejupielādēt

07.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-296/1997

Lejupielādēt

07.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-294/1997

Lejupielādēt

10.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-293/1997

Lejupielādēt

21.10.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-286/1997

Lejupielādēt

19.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-280/1997

Lejupielādēt

30.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-269/1997

Lejupielādēt

10.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-268/1997

Lejupielādēt

16.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-266/1997

Lejupielādēt

23.09.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/1997

Lejupielādēt

21.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-249/1997

Lejupielādēt

13.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-230/1997

Lejupielādēt

10.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-200/1997

Lejupielādēt

01.07.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-191/1997

Lejupielādēt

09.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-190/1997

Lejupielādēt

04.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-184/1997

Lejupielādēt

20.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-172/1997

Lejupielādēt

22.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-171/1997

Lejupielādēt

14.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-158/1997

Lejupielādēt

08.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-155/1997

Lejupielādēt

18.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-144/1997

Lejupielādēt

25.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-137/1997

Lejupielādēt

21.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-133/1997

Lejupielādēt

14.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-131/1997

Lejupielādēt

17.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-129/1997

Lejupielādēt

09.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-127/1997

Lejupielādēt

03.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-126/1997

Lejupielādēt

02.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-122/1997

Lejupielādēt

25.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-114/1997

Lejupielādēt

24.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-112/1997

Lejupielādēt

23.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-107/1997

Lejupielādēt

27.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-104/1997

Lejupielādēt

18.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-100/1997

Lejupielādēt

27.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-93/1997

Lejupielādēt

07.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-80/1997

Lejupielādēt

04.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-79/1997

Lejupielādēt

12.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-73/1997

Lejupielādēt

03.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-66/1997

Lejupielādēt

14.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-55/1997

Lejupielādēt

18.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-43/1997

Lejupielādēt

10.02.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-39/1997

Lejupielādēt

27.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-35/1997

Lejupielādēt

29.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-20/1997

Lejupielādēt

16.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-2/1997

Lejupielādēt

30.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-330/1996

Lejupielādēt

19.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-319/1996

Lejupielādēt

09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-316/1996

Lejupielādēt

09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-315/1996

Lejupielādēt

17.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-312/1996

Lejupielādēt

17.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/1996

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/1996

Lejupielādēt

11.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-282/1996

Lejupielādēt

28.10.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-268/1996

Lejupielādēt

24.10.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-263/1996

Lejupielādēt

09.10.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-242/1996

Lejupielādēt

16.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-240/1996

Lejupielādēt

17.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-235/1996

Lejupielādēt

29.08.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-234/1996

Lejupielādēt

16.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-168/1996

Lejupielādēt

31.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-146/1996

Lejupielādēt

21.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/1996

Lejupielādēt

08.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-125/1996

Lejupielādēt

15.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-124/1996

Lejupielādēt

08.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-121/1996

Lejupielādēt

06.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-118/1996

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-105/1996

Lejupielādēt

06.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-90/1996

Lejupielādēt

25.03.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-70/1996

Lejupielādēt

27.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-41/1996

Lejupielādēt

21.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-31/1996

Lejupielādēt

04.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-30/1996

Lejupielādēt

08.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-25/1996

Lejupielādēt

14.02.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-24/1996

Lejupielādēt

19.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-11/1996

Lejupielādēt