• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Septītā nodaļa. Protokoli un citi fiksēšanas līdzekļi

19.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-404/2005 

Atbilstoši Latvijas KPK 87.panta 4.daļai visi labojumi un papildinājumi tiesas sēdes protokolā ir jāatrunā.

Lejupielādēt

20.09.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-278/2000

Lejupielādēt

15.04.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-104/1999

Lejupielādēt

14.04.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-149/1998

Lejupielādēt

15.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-305/1997

Lejupielādēt

04.11.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-273/1997

Lejupielādēt

30.09.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-258/1997

Lejupielādēt