• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā nodaļa. Tiesa un piekritība

17.05.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-507/2017

Tas, ka tiesa ir atzinusi – cietušā piedalīšanās krimināllietas iztiesāšanā ir obligāta, nenozīmē, ka tai jebkurā gadījumā jāiztiesā lieta cietušā klātbūtnē. Arī pēc šāda atzinuma tiesa var iztiesāt lietu bez cietušā piedalīšanās, ja cietušā klātbūtni nav iespējams nodrošināt, piemēram, ja cietušais miris vai arī ja tiesa ir izdarījusi visu, ko no tās saprātīgi varēja sagaidīt, lai nodrošinātu cietušā piedalīšanos tiesas sēdē, taču tas nav izdevies.

Lejupielādēt

20.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-282/2017

Lejupielādēt

05.07.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-237/2000

Lejupielādēt

31.05.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-162/2000

Lejupielādēt

04.02.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-40/2000

Lejupielādēt

22.11.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-342/1999

Lejupielādēt

04.10.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-304/1999

Lejupielādēt

14.01.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/1999

Lejupielādēt

02.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-201/1998

Lejupielādēt

02.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-201/1998

Lejupielādēt

16.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-203/1997

Lejupielādēt

07.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/1997

Lejupielādēt