• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divpadsmitā nodaļa. Pirmstiesas izmeklēšanas vispārīgie noteikumi

19.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-184/1998

Lejupielādēt

23.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/1996

Lejupielādēt