• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit trešā nodaļa. Iztiesāšanas vispārīgie noteikumi

15.08.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-213/1996 Par prokurora kasācijas protesta noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Lejupielādēt

30.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-186/1996 Par sacīkstes principu apelācijas tiesā

Lejupielādēt

22.07.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-158/1996 Par tiesībām lietu nosūtīt papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

18.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/1996 Par divu vai vairāku krimināllietu apvienošanu vienā lietvedībā

Lejupielādēt

03.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-111/1996 Par krimināllietas ierosināšanu

Lejupielādēt

18.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/1996 Par tiesājamā tiesību uz aizstāvību pārkāpšanu

Lejupielādēt

27.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-37/1996 Par tiesājamā izraidīšanu no tiesas sēdes

Lejupielādēt