• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit sestā nodaļa. Tiesu debates un tiesājamā pēdējais vārds

03.06.2002. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-219/2002 Ja tiesājamam nav dots vārds aizstāvības runai tiesu debatēs, tad šāds pārkāpums kā vienīgais nevar būt par pamatu attaisnojoša sprieduma atcelšanai, ja vien sprieduma atcelšanu nav lūgusi pati attaisnotā persona.

Lejupielādēt