• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit sestā nodaļa. Tiesu debates un tiesājamā pēdējais vārds

03.06.2002. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-219/2002

Ja tiesājamam nav dots vārds aizstāvības runai tiesu debatēs, tad šāds pārkāpums kā vienīgais iemesls nevar būt par pamatu attaisnojoša sprieduma atcelšanai, ja vien sprieduma atcelšanu nav lūgusi pati attaisnotā persona

Lejupielādēt

11.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-137/1999

Lejupielādēt

14.01.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/1999

Lejupielādēt

26.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-195/1998

Lejupielādēt

28.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-136/1998

Lejupielādēt