• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit septītā nodaļa. Sprieduma taisīšana

10.05.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-260/2005 Zaudējumi no tiesājamā piedzenami tikai par tādām prettiesiskām darbībām par kurām celta apsūdzība un kuru izdarīšanā tiesājamā vaina ir pierādīta

Lejupielādēt

02.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-123/2005 Nolēmuma pieņemšana par noziedzīga nodarījuma sastāvu personas rīcībā

Lejupielādēt