• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit otrā nodaļa. Apsūdzētā nodošana tiesai un tiesas sēdi sagatavotājas darbības

26.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-407/2005

Apelācijas instances tiesas lēmums atcelts, jo lieta nosūtīta papildu pirmstiesas izmeklēšanai, pārkāpjot procesuāla likuma prasības (Latvijas KPK 255., 235., 259.pants).

Lejupielādēt

24.10.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2000

Lejupielādēt

11.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-98/2000

Lejupielādēt

12.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-302/1999

Lejupielādēt

21.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/1998

Lejupielādēt

04.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-45/1997

Lejupielādēt

25.07.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-194/1996

Lejupielādēt