• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit otrā nodaļa. Apsūdzētā nodošana tiesai un tiesas sēdi sagatavotājas darbības

26.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-407/2005 Prokurora pilnvaras apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt