• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Deviņpadsmitā nodaļa. Pirmstiesas izmeklēšanas apturēšana un pabeigšana

10.09.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-236/1996 Par cietušā tiesībām iepazīties ar krimināllietas materiāliem

Lejupielādēt

20.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-210/1996 Par cietušā tiesībām pārsūdzēt prokurora lēmumu par lietas izbeigšanu pirmstiesas izmeklēšanā

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/1996 Par apsūdzības raksta aprakstošās daļas tiešu atbilstību un saskaņu ar apsūdzētajam uzrādīto apsūdzību

Lejupielādēt