• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Desmitā nodaļa. Krimināllietas ierosināšana

07.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/1998

Lejupielādēt