• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Sevišķā daļa

09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-316/1996 Par notiesātā labā iesniegtas kasācijas sūdzības apmierināšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-299/1996 Par tīšas slepkavības ar sevišķu cietsirdību kvalifikāciju

Lejupielādēt

15.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-283/1996 Par kriminālatbildību sakarā ar transporta līdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī

Lejupielādēt

19.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-277/1996 Par krimināllietas nepamatotu nosūtīšanu papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-244/1996 Par krimināllikuma un kriminālprocesa likuma pārkāpumu

Lejupielādēt

17.09.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-228/1996 Par tiesājamā attaisnošanu

Lejupielādēt

27.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/1996 Par pabeigtu zādzību un zādzības mēģinājumu ar iekļūšanu telpā vai citā glabātavā

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-205/1996 Par terminu „telpa” un „cita glabātava” saturu Latvijas Kriminālkodeksa 139.panta izpratnē

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 181.3 panta otrajā daļā paredzētā nozieguma kvalifikāciju

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-128/1996 Par nozieguma sastāva – viltotas naudas izplatīšanas un krāpšanas – atšķirībām

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/1996 Par tiesvedības izbeigšanas nepieļaujamību krimināllietās par genocīdu

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/1996 Par laupīšanas kvalifikāciju, ja vainīgā darbības neuzmanības dēļ bijušas par iemeslu cietušā nāvei

Lejupielādēt

07.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-101/1996 Par likuma atpakaļejošo spēku

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/1996 Par nepareizi konstatētu nozieguma sastāvu

Lejupielādēt

04.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-75/1996 Par nozieguma pārkvalificēšanu kasācijas tiesas sēdē

Lejupielādēt

15.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-42/1996 Par lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai sakarā ar nozieguma nepareizu kvalifikāciju

Lejupielādēt

15.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-3/1996 Par noziegumu kvalifikāciju, ja ļaunprātīgu huligānisku darbību rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi

Lejupielādēt

08.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-2/1996 Par nepareizu nozieguma kvalifikāciju

Lejupielādēt