• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Latvijas Kriminālkodekss

03.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2006 Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta direktora vietnieks ir amatpersona Latvijas Kriminālkodeksa 162.panta izpratnē

Lejupielādēt