• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

9.nodaļa. Pierādīšana un pierādījumi (123.-137.pants)

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-256/2020 Liecību ticamības izvērtēšana

Lejupielādēt

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-256/2020 Nevainīguma prezumpcijas piemērošana pierādījumu vērtēšanā

Lejupielādēt

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020 Advokāta, kurš sniedzis juridisko palīdzību cietušajam, liecību pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

28.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-55/2020 Liecību, ko liecinieks sniedzis pret saviem tuviniekiem pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2020 Nepilngadīgā, kurš atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā pret tikumību un dzimumneaizskaramību un kuru apsūdzētajam nav bijis iespējams iztaujāt, liecību izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt