• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

7.nodaļa. Citas kriminālprocesā iesaistītās personas (109.-115.pants)

11.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-294/2019 Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam

Lejupielādēt