• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

6.nodaļa. Cietušais un viņa pārstāvība (95.-108.pants)

23.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/2020 Cietušā pārstāvja tiesības pēc pārstāvamā nāves pārsūdzēt kriminālprocesu veicošās amatpersonas lēmumu, ar kuru tiek aizskartas cietušā likumīgās intereses

Lejupielādēt