• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

65.nodaļa. Personas izdošana Latvijai (682.-695.pants)

09.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2013 Personas saukšana pie kriminālatbildības par noziedzīgu nodarījumu, par kuru tā nav tikusi izdota

Lejupielādēt