• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

63.nodaļa. Spēkā esošo nolēmumu jauna izskatīšana sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu (662.-672.pants)

18.08.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-508/2020 Advokāta pieteikuma par spēkā stājušos tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna saturs

Lejupielādēt