• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

62.nodaļa. Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (655.-661.pants)

14.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-43/2019 Satversmes tiesas spriedums kā jaunatklāts apstāklis

Lejupielādēt