• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

61.nodaļa. Spriedumu un lēmumu izpildes laikā radušos jautājumu izskatīšana(640.-654.pants)

21.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2016 Kaitējuma kompensācijas noteikšana noziedzīgā nodarījumā, ko izdarījušas dažādos kriminālprocesos notiesātas personas

Lejupielādēt