• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

58.nodaļa. Kriminālprocess privātās apsūdzības lietās (621.-625.pants) [izslēgta]

27.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-603/2008 Tiesneša tiesības privātās apsūdzības lietās

Lejupielādēt