• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

55.nodaļa. Kriminālprocess, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus (592.-609.pants)

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2020 Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2020 Apstākļi, kas izvērtējami, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekli

Lejupielādēt