• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

54.nodaļa. Lietas izskatīšana kasācijas kārtībā (569.-591.pants)

26.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-35/2020 Ierobežojumi prokuroram iesniegt kasācijas protestu

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2020 Apelācijas instances tiesas nolēmuma pieejamības diena ārkārtējās situācijas laikā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2020 Nolēmuma tiesiskuma pārbaude kasācijas kārtībā, ja apsūdzētais, kas iesniedzis kasācijas sūdzību, pēc tās iesniegšanas miris

Lejupielādēt