• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

53.nodaļa. Lietas iztiesāšana apelācijas kārtībā (560.-568.pants)

20.01.2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-120/2020 Apelācijas instances tiesas pienākums noskaidrot iemeslus, kāpēc apsūdzētais nav ieradies uz apelācijas instances tiesas sēdi

Lejupielādēt

09.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2020 Apjoms un ietvari, kādos lieta tiek iztiesāta apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt