• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

52.nodaļa. Lietas sagatavošana iztiesāšanai apelācijas instances tiesā (549.-559.pants)

26.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-35/2020 Ierobežojumi prokuroram iesniegt kasācijas protestu

Lejupielādēt