• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

4.nodaļa. Apstākļi, kas liedz veikt kriminālprocesu (50.-58.pants)

19.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-197/2018 Tikai draudzības apstiprināšana sociālajos tīklos vien nav pietiekams pamats interešu konflikta pastāvēšanas konstatēšanai

Lejupielādēt

29.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2018 Pierādījumi, ko procesuālo uzdevumu izpildītājs ieguvis pēc viņa nopratināšanas liecinieka statusā

Lejupielādēt

07.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2018 Tiesneša piedalīšanās lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā, kurā šis tiesnesis iepriekš pieņēmis organizatoriska rakstura procesuālu lēmumu

Lejupielādēt