• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

49.nodaļa. Tiesvedības īpatnības attiecībā uz pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos (539.-543.pants)

20.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-428/2020 Vienošanās protokolā paredzētā soda mēra precizēšana, ja apsūdzētais turpina izciest sodu pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

17.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-216/2020 Neizciestās soda daļas precizēšana, nosakot galīgo sodu pēc vairākiem spriedumiem, apstiprinot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

Lejupielādēt