• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

48.nodaļa. Tiesvedības īpatnības cietušā un apsūdzētā izlīguma gadījumā (536.-538.pants)

23.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-102/2010 Apsūdzētā un cietušā paziņojums par izlīgumu

Lejupielādēt