• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

47.nodaļa. Spriedums (511.-535.pants)

22.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-554/2019 Sprieduma vienošanās procesā aprakstošās daļas saturs

Lejupielādēt

15.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-150/2019 Spriedums, kurā tiesa vienlaikus konstatējusi divus pretrunīgus attaisnošanas pamatus, nav atzīstams par tiesisku un pamatotu

Lejupielādēt

20.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2019 Tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpums

Lejupielādēt

16.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2019 Sprieduma rezolutīvā daļa par kaitējuma kompensāciju

Lejupielādēt