• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

46.nodaļa. Iztiesāšana (493.-510.pants)

14.07.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-359/2020 Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu izlemšana lietas iztiesāšanas laikā

Lejupielādēt

06.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-77/2020 Kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma par pierādījumu iegūšanu izlemšana

Lejupielādēt