• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

44.nodaļa. Tiesas sēdes gaitas fiksēšana (482.-485.pants)

27.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/2019 Tiesas sēdes gaitas fiksēšana

Lejupielādēt

12.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2019 Nepilnīga tiesas sēdes protokola sekas

Lejupielādēt