• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

43.nodaļa. Kriminālprocesu apvienošana, sadalīšana, atlikšana, apturēšana vai izbeigšana (475.-481.pants)

30.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-545/2014 Satversmes tiesā apstrīdētas tiesību normas piemērošana

Lejupielādēt