• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

42.nodaļa. Krimināllietas iztiesāšanas vispārīgie noteikumi (449.-474.pants)

16.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/2020 Lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai minēto pierādījumu izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2020 Krimināllietas iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

Lejupielādēt

26.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-29/2020 Tiesas pienākums izskatīt un izlemt grozīto apsūdzību, kas tiek uzturēta tiesā

Lejupielādēt