• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

38.nodaļa. Vienošanās piemērošana pirmstiesas kriminālprocesā (433.-438.pants)

19.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2019 Prokurora un apsūdzētā noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu obligāta sastāvdaļa – vienošanās par apsūdzētajam piederošās mantas īpašo konfiskāciju

Lejupielādēt