• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

30.nodaļa. Kriminālprocesa uzsākšana un izbeigšana (369.-383.pants)

18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2019 Lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu nav atzīstams par kriminālprocesu nepieļaujošu apstākli

Lejupielādēt

18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2019 Noziedzīga nodarījuma galīgā kvalifikācija

Lejupielādēt

16.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/2019 Cietušais Krimināllikuma 130.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2019 Kriminālprocesa izbeigšana, konstatējot kriminālprocesu nepieļaujošus apstākļus

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2019 Mantisko jautājumu risināšanas iespējamība, ja kriminālprocess izbeigts sakarā ar apsūdzētā nāvi

Lejupielādēt