• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2.nodaļa. Kriminālprocesa pamatprincipi (6.-25.pants)

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-256/2020 Nevainīguma prezumpcijas piemērošana pierādījumu vērtēšanā

Lejupielādēt

17.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2020 Procesuālo funkciju nodalīšana

Lejupielādēt

14.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2020 Tiesas pienākums izvērtēt aizstāvības argumentus par iespējamu policijas darbinieku provokāciju

Lejupielādēt

26.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-29/2020 Tiesas pienākums izskatīt un izlemt grozīto apsūdzību, kas tiek uzturēta tiesā

Lejupielādēt

12.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2020 Kriminālprocesā lietojamā valoda

Lejupielādēt