• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

29.nodaļa. Procesuālie izdevumi un to atlīdzināšana (367.-368.pants)

20.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-406/2020 Maznodrošinātas personas statuss kā pamats procesuālos izdevumus segt no valsts līdzekļiem

Lejupielādēt