• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

27.nodaļa. Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu (355.-360.pants)

11.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-294/2019 Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2019 Mantisko jautājumu risināšanas iespējamība, ja kriminālprocess izbeigts sakarā ar apsūdzētā nāvi

Lejupielādēt