• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

26.nodaļa. Ar noziedzīgo nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana (350.-354.pants)

02.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-200/2020 Kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana, ja cietušajam izmaksāta valsts kompensācija

Lejupielādēt

21.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-173/2020 Kaitējuma kompensācijas par valstij nenomaksātajiem nodokļiem piedziņa kriminālprocesā

Lejupielādēt

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2020 Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu

Lejupielādēt

21.01.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2020 Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260.pants)

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2020 Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju

Lejupielādēt